top of page

Henk Sebes

1919-1944

Dordrecht

Hendrik

Met Barend Klooss op 5 april 1942 geparachuteerd

Henk Sebes werkte in Dordrecht en Rotterdam als kleermaker, tot zijn militaire dienst in 1938. Van oktober 1938 tot maart 1939 diende hij bij het 6de regiment Infanterie (Pantserafweergeschutcompagnie) in Breda, daarna tot oktober 1939 bij het 6de Grensbataljon in Princenhage.


Hij werd in 1939 gemobiliseerd bij het 27ste regiment Infanterie in Deurne dat onder leiding stond van Fré van der Schrieck. Sebes moet, net als meerdere detachementen van dat regiment, eenzelfde weg hebben afgelegd als Jo ter Laak en de politietroepen en zo in juni 1940 in Engeland terecht zijn gekomen. Hij werd daar door SOE gerekruteerd en begon op 9 juni 1941 met de SOE-opleiding, die op verschillende scholen in Engeland plaatsvond.


Over Sebes oordeelde commandant van Special Training School Brockhall, luitenant-kolonel Thomas Thornton, als volgt:

A sound and clever worker. He has shown that he has learnt a great deal on this course and his practical work has always been good. He was rather difficult to make out at the beginning, but has shown that he has been attentive all along and is now one of the best.

Na de opleiding in Rhubana Lodge in Schotland, schreef majoor Ralph Greg, van het regiment The Black Watch (Royal Highlanders): ‘Not a leader but keen and cheerful.’ Hij was redelijk tevreden over Sebes, behalve wat betreft het onderdeel explosieven – daarbij was het commentaar: ‘Rather careless.’


Vlak voordat hij als geheim agent naar Nederland zou moeten vertrekken, trouwde Sebes met een Engelse genaamd Mary Louise Wilkinson, uit Macclesfield. In de zomer van 1942 werd hun zoon Terry geboren.


De mannen van operatie ‘Leek’ werden gedropt op 5 april 1942: Barend Klooss als organisator, Sebes als assistent en instructeur. In Overijssel moesten ze sabotage plegen om vijandelijke oorlogsvoering te belemmeren, ook in het geval van invasie van de Engelsen in Nederland of Duitse invasie van Engeland.


Klooss werd gearresteerd op 29 april, Sebes op 9 mei. Net als de meeste andere geheim agenten, werden ze na gevangenschap in Haaren en Assen, overgebracht naar Mauthausen. Op 6 september 1944 werden Klooss en Sebes daar geëxecuteerd. In juli 1945 kregen de ouders en vrouw van Sebes daarvan bericht.


Begin 1947 werden ze nog opgeschrikt door iemand die uit een kamp in Rusland kwam en vertelde dat Sebes daar zou zijn, en nog in leven. Het Engelse War Office liet hen weten dat er bijna geen kans bestond dat hij uit Mauthausen was ontsnapt: Sebes’ naam stond op de lijsten van overledenen uit Mauthausen en 'onafhankelijke getuigen' hadden bevestigd dat hij op die dag met 38 andere Nederlanders was geëxecuteerd.

overlijdensadvertentie Sebes
Het Vrije Volk, 24 juli 1945.

20 september 2021

bottom of page